IB Primary Years Programme (PYP)  3ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού (1η Διαθεματική Ενότητα)

Οκτ 12, 2021

Αγαπητοί γονείς,

Το διδακτικό έτος ξεκίνησε και υποδεχθήκαμε τα παιδιά με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Για κάθε τάξη, το Σχολείο επιτυγχάνει τους μαθησιακούς στόχους του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας, έχοντας παράλληλα σχεδιάσει μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία βάσει των προτύπων και πρακτικών του ΙΒ Primary Years Programme (PYP).

Μέσα από ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό πλαίσιο προσέγγισης της διδακτέας ύλης, το PYP προτρέπει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Τους ενθαρρύνει να ανακαλύψουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να διευρύνουν τις αντιλήψεις τους, να διαμορφώσουν μια συνεκτική θεώρηση της θέσης τους μέσα στον κόσμο και σταδιακά να υιοθετήσουν αρχές και αξίες που θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω του Διαθεματικού Προγράμματος Έρευνας (Programme of Inquiry), που οργανώνει το περιεχόμενο της γνώσης μέσα από έξι Διαθεματικούς Άξονες (transdisciplinary themes).

Κατ’ αντιστοιχία, στο πρόγραμμα κάθε τάξης ενσωματώνονται έξι Διαθεματικές Ενότητες Έρευνας (Units of Inquiry). Η επιλογή των θεμάτων και ο σχεδιασμός τους αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της τάξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικοτήτων, και η διάρκειά τους κυμαίνεται από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ενώ κάποιες ενότητες διατρέχουν ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

Η εποικοδομητική ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά τους και η τακτική ενημέρωσή τους κρίνεται σημαντική για τη μαθησιακή τους πορεία. Ως εκ τούτου, το Σχολείο θα σας ενημερώνει για την έναρξη και τη λήξη κάθε Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας.

Στην εγκύκλιο έναρξης, μεταξύ άλλων, θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την «ταυτότητα» της διαθεματικής ενότητας:

Ο Διαθεματικός Άξονας (Τransdisciplinary theme), το ευρύτερο διαθεματικό πλαίσιο της ενότητας.

Η Κεντρική Ιδέα (Central  idea), που αποτυπώνει κάποιες κοινές αρχές και διαχρονικές αξίες που καλούνται να κατανοήσουν οι μαθητές.

Τα Πεδία Έρευνας (Lines of Inquiry), μέσω των οποίων οι μαθητές στηρίζονται στη μάθηση και καθοδηγούνται προκειμένου να κατανοήσουν την κεντρική ιδέα.

Οι Θεμελειώδεις Έννοιες (Κey Concepts), οι γενικές αφηρημένες έννοιες που οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν σε κάθε ενότητα.

Οι Δεξιότητες Μάθησης (Αpproaches To Learning skills), οι επικοινωνιακές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες σκέψης, έρευνας και αυτοδιαχείρισης  που οι μαθητές καλλιεργούν σε κάθε ενότητα.

Απώτερος δε στόχος της ενημερωτικής εγκυκλίου λήξης είναι η εμπλοκή των γονέων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσα από συζήτηση γύρω από τα θέματα με τα οποία τα παιδιά σας ασχολήθηκαν στο Σχολείο και δημιουργικές προτάσεις για ενασχόληση στο σπίτι μετά το πέρας κάθε διαθεματικής ενότητας PYP.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται.

Επιστροφή