Ενημερωτική Συνάντηση γονέων μαθητών Α’ Λυκείου

Σεπ 30, 2021

 

Ψυχικό, 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

Προς

τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

της A΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Κολλέγιο Ψυχικού

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021, στις 17:00΄ θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Το πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου και το πρόγραμμα σπουδών για την Α΄ τάξη» . Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω MS Teams, με την ακόλουθη διαδικασία:

 

1.    Συνδέεστε στην πλατφόρμα MS TEAMS με τα προσωπικά σας στοιχεία.

2.    Επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ0OGE5OTEtMjE5Yi00YjE4LTgzOWYtY2ZmZDgyOWExZDdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235a07f23-c5cb-4b42-81ad-10d269586c9a%22%2c%22Oid%22%3a%22bd8691af-78bc-4b80-a540-7b51d559e4bc%22%7d

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο MS Teams, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με  το [email protected]athenscollege.edu.gr

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή