ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ιαν 30, 2021

Ψυχικό, 29 Ιανουαρίου 2021 

 

 Προς

τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου
Κολλέγιο Ψυχικού  

 

Αγαπητοί γονείς, 

Σύμφωνα με τις σημερινές (29/1/2021) ανακοινώσεις της Πολιτείας, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία διά ζώσης των Γυμνασίων και η συνέχιση της εξ αποστάσεως λειτουργίας των Λυκείων για την Αττική. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 θα ισχύσει τόσο για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο το ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυε πριν την επιβολή του μέτρου για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων (το οποίο επισυνάπτεται), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Λόγω της αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα από αύριο Σάββατο, 30/1/2021 θα πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου τις συναντήσεις σας με τους εκπαιδευτικούς.  Θα προβλέπεται μόνο η μία ηλεκτρονική επικοινωνία εβδομαδιαίως για τους καθηγητές του Λυκείου, ενώ για τους καθηγητές που διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες (Γυμνάσιο-Λύκειο) θα προβλέπονται δύο εβδομαδιαίες επικοινωνίες, μία τηλεφωνική και μία ηλεκτρονική, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται και αρχείο με τους καθηγητές που διδάσκουν σε Γυμνάσιο-Λύκειο και με τους καθηγητές που διδάσκουν μόνο στο Λύκειο. Σε περίπτωση που κάποιοι γονείς δε βρουν διαθεσιμότητα στην ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Λυκείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ώστε να προγραμματιστεί το ραντεβού τους.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021, τα μαθήματα που εντάσσονται στις Προαιρετικές Απογευματινές Δραστηριότητες θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τις 17:00-18:20.  

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού 

 

Επιστροφή