Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Δημοτικών της Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου

Ιαν 22, 2021

 

Κάντζα, 22 Ιανουαρίου 2021

 

Προς τους Γονείς των μαθητριών και μαθητών

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 190971/Θ1/04.12.2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ως επίσημης ημέρας εορτασμού της πόλεως της Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης», όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, η 1η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ημέρα εορτασμού του Αγίου Τρύφωνος, πολιούχου του Δήμου Παλλήνης, καθιερώθηκε ως επίσημη ημέρα εορτασμού και αργίας για όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Ως εκ τούτου, τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021, τα Δημοτικά του Κ.Α. και Κ.Ψ. δε θα λειτουργήσουν.

 Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) αναφορικά με τις επιπλέον ημέρες αργίας σε ιδιωτικά ή ξένα σχολεία, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση, τα Δημοτικά Σχολεία του Ε.Ε.Ι. στην Κάντζα Παλλήνης Αττικής, θα συνεχίσουν να αργούν  την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλης του Ψυχικού, καθώς επίσης και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

 

 Με εκτίμηση,

 

ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΟΣ

Διευθυντής

Επιστροφή