Διαδικασίες και προθεσμία υποβολής αιτήσεως για Οικονομική Ενίσχυση

Διαδικασίες και προθεσμία υποβολής αιτήσεως για Οικονομική Ενίσχυση

Μαρ 7, 2019
Οι γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, που για σοβαρούς οικονομικούς λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στ

Οι γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, που για σοβαρούς οικονομικούς λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2019-2020, μπορούν να παραλάβουν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το Γραφείο του Προγράμματος Υποτροφιών (Ψυχικό).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τους γονείς στη γραμματεία του Προγράμματος Υποτροφιών κάθε εργάσιμη ημέρα (09:00 -15:30).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά –όπως αυτά εξάγονται από τις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων– θα αποστέλλονται, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογικού έτους 2018, αυστηρά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση scholarships@haef.gr.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019.

Το Γραφείο Υποτροφιών δεν θα δέχεται αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Πληροφορίες: Βασίλης Πλακούτσης, τηλ.: 210 - 6798135.

Επιστροφή