Τα θεσμικά όργανα και η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα θεσμικά όργανα και η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νοε 4, 2015
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα "Τα θεσμικά όργανα και η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης".Βιβλιοθήκη Κολλεγίου, Ψυχικό

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα "Τα θεσμικά όργανα και η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Βιβλιοθήκη Κολλεγίου, Ψυχικό

Επιστροφή