Τελικός Ρητορικού Διαγωνισμού 25ης Μαρτίου Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Μαρ 26, 2024

Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών η τελική φάση του Ρητορικού Διαγωνισμού της «25ης Μαρτίου» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ Λυκείου και του 1ου έτους του IB DP. Kάτοχος του Επάθλου της «25ης ΜΑΡΤΙΟΥ» για το σχολικό έτος 2023-2024 ανακηρύχθηκε o μαθητής Δημήτριος Παπαδάκης.

Οι μαθητές/μαθήτριες διαγωνίσθηκαν σε γύμνασμα, με θέμα:
Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (Σύνταγμα της Επιδαύρου), 1822 

§ γ’ – Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως (ενν. κοινωνικής τάξης), ή αξιώματος.

§ ζ’ – Η ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων, είναι υπό την προστασίαν των νόμων. 

Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 66.

 
Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος (Σύνταγμα της Τροιζήνας), 1827

5. Η Κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος˙ πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού, και υπάρχει υπέρ αυτού. 7. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων.

8. Όλοι οι Έλληνες είναι δεκτοί, έκαστος κατά το μέτρον της προσωπικής του αξίας, εις όλα τα δημόσια επαγγέλματα, πολιτικά και στρατιωτικά.

11. Ο νόμος ασφαλίζει την προσωπικήν εκάστου ελευθερίαν, κανείς δεν ημπορεί να εναχθή ή φυλακωθή, ειμή κατά τους νομικούς τύπους.

12. Η ζωή, η τιμή και τα κτήματα εκάστου, εντός της επικρατείας ευρισκομένου, είναι υπό την προστασίαν των νόμων.

21. Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δε ή δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας, καθώς πατήση το Ελληνικόν έδαφος, είναι ελεύθερος και από τον δεσπότη αυτού ακαταζήτητος.

Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ.94,95

Τα πρώτα συντάγματα του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων υιοθετούν τη δημοκρατική αρχή και μορφή του πολιτεύματος, τον πολιτικό φιλελευθερισμό και τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τη νομική υπεροχή του Συντάγματος.

Σήμερα η δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί τη βέλτιστη πολιτειακή μορφή και συγχρόνως την αναγκαία προϋπόθεση της ατομικής και συλλογικής προόδου. Ωστόσο, στην εποχή μας, παρά την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι κίνδυνοι που την απειλούν.

α) Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο;

 β) Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς οι νέοι κατά τη συμμετοχή σας στους δημοκρατικούς θεσμούς; 

Στην Ελλανόδικο Επιτροπή συμμετείχαν η κ. Καίτη Διαμαντάκου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ο Δρ. Χαράλαμπος Κύρκος,  Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής των Ελλήνων, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Ιστορίας της Επιστημονικής της Υπηρεσίας και η κ. Χριστίνα Μπολτσή ’10, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Υποστήριξης Διοίκησης, Έρευνας & Καινοτομίας στο ΔΕΗ Innovation Hub, Κάτοχος του Επάθλου της 25ης Μαρτίου το 2009.

Οι μαθητές/μαθήτριες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού ήταν οι:

  1. Αντωνοπούλου Ευγενία
  2. Βωβού Ηλέκτρα
  3. Ζαγοραίος Άγγελος
  4. Παπαδάκης Δημήτριος
  5. Παπασταύρου Άρτεμις       

Στην ημιτελική φάση του Διαγωνισμού είχαν προκριθεί επιπλέον και οι μαθητές/μαθήτριες:

  1. Κοντογεώργη Ευαγγελία     
  2. Κοφινάκος Μιχαήλ
  3. Λαμπράκη Αριστέα
  4. Πατμανίδη Αγγελική
  5. Σούρλη Έλλη

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν τόσο στην τελική όσο και στην ημιτελική φάση του γυμνάσματος.

Επιστροφή