Εισαγωγικές Εξετάσεις Γυμνασίου και Λυκείου για το έτος 2024-2025

Εισαγωγικές Εξετάσεις Γυμνασίου και Λυκείου για το έτος 2024-2025

Ιαν 19, 2024

Το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024, 8:30-13:30, θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στην α’ Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme για το σχολικό έτος 2024-2025.

Για την α' Γυμνασίου, το Κολλέγιο θα προσφέρει:

  • τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους εξήντα (60) πρώτους μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Οι αποφάσεις θα ληφθούν βάσει των  κριτηρίων του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου.
  • μέχρι έξι (6) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.
  • μέχρι τρεις (3) πλήρεις Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές μεταξύ των πρώτων εξήντα (60) επιτυχόντων που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά, στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

Για την Α’ Λυκείου, το Κολλέγιο θα προσφέρει:

  • τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής οικονομικής στήριξης στους είκοσι (20) πρώτους μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Οι αποφάσεις θα ληφθούν βάσει των  κριτηρίων του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου.
  • μέχρι τέσσερις (4) πλήρεις Υποτροφίες σε μαθητές που θα αριστεύσουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.
  • μέχρι τρεις (3) πλήρεις Υποτροφίες Ειδικού Ενδιαφέροντος σε μαθητές μεταξύ των πρώτων είκοσι (20) επιτυχόντων που παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εξαιρετικές επιδόσεις και ειδικές διακρίσεις στα Αθλητικά, στη Μουσική ή στα Εικαστικά.

Για το 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme, το Κολλέγιο θα προσφέρει:

  • μία πλήρη υποτροφία σε μαθητή που θα καταταγεί πρώτος και παράλληλα θα αριστεύσει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών μέχρι την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, Τ: 210-6798138, 210-6741349, email: [email protected] ή [email protected]). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και την ύλη των εξετάσεων:

Γυμνάσιο - Λύκειο

International Baccalaureate Diploma Programme

Από το 1925, το Κολλέγιο παρέχει οικονομική βοήθεια σε άξιους μαθητές, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για τη μόρφωσή τους. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής-κοινωνικής φιλοσοφίας του Σχολείου και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. Για το σχολικό έτος 2023-2024 το Κολλέγιο έχει ήδη διαθέσει πάνω από 4.200.000 ευρώ για υποτροφίες.

Όλες, ανεξαιρέτως, οι Υποτροφίες θα συνεχίζουν να παρέχονται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αυτές χορηγήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποτροφιών             (Τ: 210-6798135, 210-6798100 εσωτ. 4775, e-mail: [email protected])

Επιστροφή