Τα Nέα μας

Δράση Περιβαλλοντικού Ομίλου Recycle Today του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού

Ιουν 4, 2021

Σκοπός του Ομίλου Recycle Today του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού τη φετινή χρονιά, ήταν οι μαθητές να ενημερωθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων και κυρίως των πλαστικών και να αναλάβουν δράσεις σε σχολικό επίπεδο που θα περιόριζε τη χρήση του πλαστικού.  

Αρχικά οι μαθητές του Ομίλου ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα των απορριμμάτων και κυρίως των πλαστικών απορριμμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους συνεπειών. Στη συνέχεια προβληματίστηκαν και συζητήθηκαν δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν σε σχολικό επίπεδο. 

Οι μαθητές του Ομίλου δημιούργησαν ένα βίντεο -για την ημέρα Περιβάλλοντος- αναγνωρίζοντας ως λύσεις του προβλήματος το τρίπτυχο: μείωση (Reduce), επαναχρησιμοποίηση (Reuse) και ανακύκλωση (Recycle), σε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

Τέλος, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ακόμα και μικρής κλίμακας δράσεις είναι δυνατό να έχουν θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Υπεύθυνοι Ομίλου: Μ. Γαλερός, Β. Δημόπουλος 

Επιστροφή