Τα Nέα μας

Το τμήμα "Αχιβάδα" ερευνά την Κοινότητα και τα επαγγέλματα

Απρ 16, 2021

Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Αχιβάδα» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονείς, οι οποίοι παρουσίασαν τα επαγγέλματα και τον ρόλο τους στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία εξάσκησαν τις Κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις Δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τα επαγγέλματα του Γιατρού Καρδιολόγου, του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Διπλωμάτη, του Δικηγόρου, του Γυμναστή και του Ερευνητή. Στη συνέχεια, οι γονείς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό, απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για την προσφορά τους στην κοινότητα. 

Τους ευχαριστούμε θερμά!  

Επιστροφή