Τα Nέα μας

Το τμήμα "Τσιπούρα" ερευνά τον καιρό

Το τμήμα "Τσιπούρα" ερευνά τον καιρό

Φεβ 19, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς λειτουργεί ο κόσμος», οι μαθητές του τμήματος «Τσιπούρα», συνομίλησαν με γονέα - φυσικό της τάξης τους, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έγιναν ερευνητές/inquirers και θέλησαν να μάθουν για τους μετεωρολόγους τον ρόλο τους καθώς και για τον καιρό. Στη συνέχεια, ο γονέας - φυσικός χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για την επιστήμη της Μετεωρολογίας και τους τρόπους πρόβλεψης του καιρού. Τον ευχαριστούμε!Επιστροφή