Δήλωση Ενημέρωσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα Social Media (Facebook)

(επίσημη σελίδα που διαχειρίζεται το Κολλέγιο Αθηνών)

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα (εφεξής «Ε.Ε.Ι.» ή «Κολλέγιο Αθηνών») διαχειρίζεται σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως την παρούσα σελίδα στο Facebook [το Facebook είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται από την εταιρία Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (εφεξής “Facebook”)] και με την παρούσα ενημέρωση δηλώνει τη δέσμευσή του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας μας. Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα στα οποία αποκτούμε πρόσβαση είτε άμεσα από τους επισκέπτες είτε έμμεσα (από το Facebook), με σκοπό τη διασφάλιση της πληρέστερης προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής μας πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων και ο έλεγχος της διαχείρισης της σελίδας, προκειμένου, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επικαιροποιείται η σχετική πολιτική.

Δεδομένα που συλλέγει το Facebook κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας: Το Facebook, κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας, συγκεντρώνει στοιχεία της εισόδου σας και μας παρέχει (υπό την ιδιότητά μας των διαχειριστών της σελίδας) τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα χρήσης από τους επισκέπτες μας (όπως αριθμός επισκεπτών, δημογραφικά στοιχεία τοποθεσίας επισκεπτών, χρήση ατομικών επιλογών χρήστη). Τα στοιχεία αυτά είναι ανώνυμα και σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με συγκεκριμένα προφίλ επισκεπτών της σελίδας μας. Επιπρόσθετα, το Facebook χρησιμοποιεί cookies, που αποθηκεύονται στις συσκευές από τις οποίες εισέρχεστε στο Facebook και στη σελίδα μας, έως ότου τα διαγράψετε. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα και αν δεν έχετε συνδεθεί στο Facebook κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας. Τα cookies, επιτρέπουν στο Facebook να δημιουργεί προφίλ χρηστών σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους και να τους παρουσιάζει προσωποποιημένες διαφημίσεις (εντός και εκτός της εφαρμογής Facebook). Σημειώνεται ότι το Κολλέγιο Αθηνών δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από το Facebook κατά τη χρήση των cookies, καθώς και εν γένει για τα δεδομένα σας που συλλέγει το Facebook και τον τρόπο ή τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία που το ίδιο διενεργεί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση και σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας από το Facebook, μπορείτε να βρείτε στο Privacy  Notice του Facebook.

Ως διαχειριστές της σελίδας του Κολλεγίου Αθηνών στο Facebook, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με το Facebook για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 26 ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη σελίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για την από κοινού επεξεργασία δεδομένων ως περιγράφεται στη σχετική ενημέρωση για τα Page Insights και την επιπρόσθετη ενημέρωση για τη δημιουργία των Insights.

Δεδομένα που συλλέγουμε εμείς από την επίσκεψή σας στη σελίδα μας: Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα μας και εφόσον κάνετε like στη σελίδα ή σε κάποια ανάρτηση σε αυτή, λαμβάνουμε γνώση ορισμένων δεδομένων σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας), τα σχόλιά σας / απαντήσεις σε κάποια ανάρτηση (τα οποία περιέχουν υλικό που οι ίδιοι αναρτάτε), καθώς και τα μηνύματα που μπορεί να αποστείλετε μέσω του Messenger. Τα στοιχεία αυτά δεν τα διατηρούμε ούτε τα αποθηκεύουμε σε αρχείο, παρά διατηρούνται στη σελίδα ως σχόλια ή likes στις αναρτήσεις που έχουμε κάνει.

Σκοπός και βάση επεξεργασίας: Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που λαμβάνουμε γνώση για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα (όπως σημειώσαμε προηγουμένως για τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε από το Facebook) είτε όχι, είναι η βελτίωση της σελίδας μας και η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε κάνοντας like ή follow στη σελίδα μας και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow), καθώς και το έννομό συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας που μας θέτετε μέσω της σελίδας. Ακολουθώντας της σελίδα μας, συνεπάγεται ότι έχετε ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία (ενημέρωση) παρατίθεται στο ειδικό πεδίο πληροφοριών της σελίδας μας (“About” section). Εάν δε συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή ή δεν επιθυμείτε να ακολουθείτε τη σελίδα μας, μπορείτε οποτεδήποτε να αποχωρήσετε από αυτή κάνοντας unlike ή/και unfollow.

Ερωτήματα ή άσκηση δικαιωμάτων: Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση δικαιωμάτων όπως προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της σελίδας αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κολλεγίου Αθηνών στο [email protected]. Σημειώνεται ότι αν το αίτημά σας αφορά επεξεργασία που διενεργεί το ίδιο το Facebook, θα προωθήσουμε το σχετικό αίτημά σας ή θα σας παραπέμψουμε να το υποβάλετε απευθείας εκεί.

Σχόλια στις αναρτήσεις της σελίδας μας: Το Κολλέγιο Αθηνών, ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των επισκεπτών στις αναρτήσεις στη σελίδα του στο Facebook ή κατά τη διάρκεια απευθείας μετάδοσης κάποιας εκδήλωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Το Κολλέγιο δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους επισκέπτες της σελίδας ή της εκδήλωσης, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της σελίδας έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της σελίδας όπως για παράδειγμα περιεχόμενο προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του επισκέπτη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν. Ο διαχειριστής της σελίδας διατηρεί το δικαίωμα αναφοράς προς το Facebook (report) του προσώπου που τα ανήρτησε. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο επισκέπτη που φιλοξενείται στη σελίδα του Κολλεγίου Αθηνών στο Facebook σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές της σελίδας.

Κατευθυντήριες γραμμές ορθής χρήσης σελίδας – Δηλώσεις Κολλεγίου Αθηνών:

  • Το Κολλέγιο Αθηνών δε θα σας ζητήσει ποτέ να αποκαλύψετε εμπιστευτικές ή απόρρητες ή προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της σελίδας στο Facebook. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες παρακαλούνται να μην αποκαλύπτουν στις αναρτήσεις τους, σχόλια ή μηνύματα που αποστέλλουν στο Κολλέγιο εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά τους στοιχεία ή στοιχεία τρίτων.
  • Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάρτησή σας στη σελίδα αυτή μπορεί να περιέλθει σε γνώση τρίτου, όπως επίσης μπορεί να εμφανισθεί σε αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ).
  • Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι επισκέπτες θα ακολουθούν τους κανόνες του υγιούς και ευπρεπούς διαλόγου και ζητάμε από όλους τους συμμετέχοντες στη σελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών της σελίδας, να συμπεριφέρονται με σεβασμό, κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης/χρήσης ή παρακολούθησης κάποιας «ζωντανής» εκδήλωσης, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ αφορμής της χρήσης της σελίδας αυτής, γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
  • Το Κολλέγιο Αθηνών κατά τη διαχείριση της σελίδας αυτής καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας σελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Κολλεγίου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της χρήσης της σελίδας αυτής.
  • Το Κολλέγιο Αθηνών διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη σελίδα η οποία και αποτελεί την επίσημη σελίδα του Κολλεγίου στο Facebook. Οιαδήποτε άλλη σελίδα τυχόν φέρει την επωνυμία του Κολλεγίου Αθηνών ή διακριτικό τίτλο του Σχολείου ή το θυρεό, λειτουργεί άνευ αδείας μας, δεν φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη από και για τη διαχείριση αυτής, καθώς και για το περιεχόμενο που αναρτάται. Σε περίπτωση που λάβετε γνώση ύπαρξης έτερης σελίδας, παρακαλούμε μας ενημερώνετε σχετικά.
  • Περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να αποτελούν είτε αυτοτελείς αναρτήσεις, είτε προώθηση αναρτήσεων/καταχωρήσεων του διαδικτυακού τόπου του Κολλεγίου Αθηνών (www.athenscollege.edu.gr), ή και σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites. Σημειώνεται ότι το Κολλέγιο Αθηνών δε φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η σελίδα μας μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Η παρούσα δήλωση ενημέρωσης συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2021 και οποιαδήποτε επικαιροποίησή της θα αναρτάται στην παρούσα σελίδα. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τη γενική δήλωση ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Κολλέγιο Αθηνών, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική δήλωση στο διαδικτυακό μας τόπο.