no-image
16
ΦΕΒ
ΚΥΡ
ΩΡΑ: 12:30 ΜΜ

12th Annual TESOL Greece – HAEF event Culture in the Classroom

Plenary Speaker: Michelioudakis, Nick

Presenters: Avayanou, Malvina;  Drimili, Gelly;  Giannakopoulou, Marianthi;  Harr, Toni;  Ioannou, Anna; Kafetzopoulou, Faye;  Kagiarou, Kalliope;  Kaniklidou, Themis;  Kiousi, Fotini;  Maniatis, Vicky;  Manousselis – Musurakis, Marianne;  Marazioti, Alexandra;  Papamichalopoulos, Helen;  Robbs, Michael;  Tziovaras, Theoharis

  Entrance is free to TESOL Greece members

Επιστροφή