Οι μαθητές μέσα από τα προγράμματα STEM (Sciences=Φυσικές Επιστήμες / Technology=Τεχνολογία / Engineering=Μηχανική / Mathematics=Μαθηματικά) αντιμετωπίζουν προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο, των οποίων η επίλυση απαιτεί συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων από όλους αυτούς τους τομείς. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν ανακαλύπτουν τη βιωματική μάθηση, μαθαίνουν τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, απελευθερώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και καλλιεργούν τις δεξιότητές και την κριτική τους ικανότητα.  Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον «Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)» και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού.

Μαθήματα Τεχνολογίας