Μηχανές Αναζήτησης

Θεματικοί Κατάλογοι

Μεταμηχανές αναζήτησης

Οι ΜΕΤΑ μηχανές αναζήτησης, στέλνουν την ερώτηση σε περισσότερες από μια μηχανές αναζήτησης, μερικές φορές μετά από επιλογή του χρήστη. Τα αποτελέσματα συγχωνεύονται και παρουσιάζονται σε μια λίστα, αφού αφαιρεθούν τα διπλά, ή παρουσιάζονται σαν ξεχωριστές λίστες ανά μηχανή αναζήτησης.

Θεματικές Πύλες

Ελληνικά εργαλεία αναζήτησης