Athens College High SchoolPsychico College High School


Address: 15 Stephanou Delta st., Psychico 154 52 email: [email protected] 


Address: 15 Stephanou Delta st., Psychico 154 52
email: [email protected]


High School Secretary
Spyros Papakonstantinou : 210 6798270

High School Secretary
Kleoniki Dadiotou


High School Administration Secretary
Evgenia Didachou: 210 6798124


High School Administration Secretary
Anna Koritsidou: 210 6727078

High School Secretariat
Nikolaos Mizythras: 210 6798104
Panagiotis Karydakis: 210 6798132
Chrysanthi Kostaridi: 210 6798133

 

High School Secretariat
Kleoniki Dadiotou: 210 6798209
Dimitra Nikita: 210 6798208
Maria Metsika: 210 6798208

Danai Karatza: 210 6798100 (εσωτ. 4688)

 

Attendance Office
Charikleia Ploumaki: 210 6798134 
Attendance Office
Nagia Zacharopoulou: 210 6798209


Optional Activities - Clubs Secretariat

Chryssa Koutsopoulou: 210 6798107

 

Optional Activities - Clubs Secretariat
Renata Paraskevopoulou: 210 6798208

 

Parent-Teacher Appointment Office
Thodoris Lazarou: 210 6798131


Parent-Teacher Appointment Office

Renata Paraskevopoulou:
210 6798208

  

Infirmary
Ioanna Glynou: 210 6798174