Ταξίδια
Χώρες & Χάρτες
 • Aneki.com
  Συγκριτικές πληροφορίες για όλες τις χώρες του κόσμου σε θέματα όπως πληθυσμός, οικονομική ανάπτυξη, μόλυνση, πυρηνικά όπλα, κόστος ζωής, κλπ.
 • CIA -- The World Factbook
  Περιεκτικές πληροφορίες για όλες τις χώρες.
 • Countries A to Z - Atlapedia Online
 • Country studies
  Ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά στοιχεία για 101 χώρες του κόσμου. Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1988 και 1998 από το Federal Research Division της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
 • Geography about
 • Google maps
  Πολύ καλές σελίδες από το Google με χάρτες χωρών και πόλεων, δυνατότητα μεγέθυνσης και δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων διευθύνσεων, κτιρίων, μνημείων, κλπ.
 • Google Earth
  Εικόνες και δορυφορικοί χάρτες. Έχει δυνατότητα πολύ μεγάλης μεγέθυνσης ώστε να φαίνονται κτίρια, πλατείες κλπ.
 • Infoplease: countries of the world
  Πληροφορίες κατά χώρα για γεωγραφία, χάρτες, σημαία, ιστορία, πολιτική, πληθυσμό κ.ά.
 • International Monetary Fund Country Page
  Οικονομικές πληροφορίες για πάνω από 180 χώρες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
 • National Geographic
 • Population Reference Bureau
  Πληροφορίες και δεδομένα για πληθυσμό, υγεία και περιβάλλον για περισσότερες από 200 χώρες. Θέματα που καλύπτει είναι: ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακός προγραμματισμός, υγεία, γάμος/οικογένεια, μετανάστευση, θνησιμότητα, φτώχεια, φυλές/εθνότητες και νεολαία.
 • Portals to the world
  Κατάλογος συνδέσμων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Επιλεγμένοι από ειδικούς στο θέμα με έγκυρες πληροφορίες για χώρες και λαούς.
 • Search Engine Colossus
  Κατάλογος μηχανών αναζήτησης από 217 χώρες σ'όλο τον κόσμο.
 • World Sites Atlas
  Γενικές και τουριστικές πληροφορίες, σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο, χάρτες και φωτογραφίες απ' όλο τον κόσμο.
Καιρός
 • AccuWeather.com
  Πολύ καλή πρόβλεψη του καιρού σε όλο τον κόσμο για 15 μέρες. Ο ιστοχώρος παρέχει επίσης δορυφορικούς και άλλους χάρτες του καιρού.
 • Meteo.gr
  Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα
 • Weather about
  Μετεωρολογία, κλίμα, κυκλώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, χιονοθύελλες, πληροφορίες για τον καιρό, κλπ.