Εδώ  καταχωρούνται   βιβλιογραφίες με έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές που ετοιμάζονται από τη Βιβλιοθήκη για  

  • τους ομίλους των σχολείων
  • θέματα επικαιρότητας ή ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και
  • βιβλιοπροτάσεις για μαθητές και ενήλικες της κοινότητας του Κολλεγίου

Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κολλεγιακών συνθηματικών