Διακρίσεις

21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (EΠΥ) 2008-2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ φάσης
21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής 2009 (ΕΠΥ)

Επιτυχόντες Κολλεγίου Αθηνών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α΄ Φάσης Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΕΠΥ). Στην επόμενη φάση πέρασαν συνολικά 108 μαθητές από 86 σχολεία (Γυμνάσια & Λύκεια).

Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στο Διαγωνισμό, αφού 10 μαθητές του πέρασαν στην επόμενη φάση - η πολυπληθέστερη ομάδα από ένα σχολείο.

Οι επιτυχόντες του Κολλεγίου Αθηνών στην Α΄ Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΕΠΥ) είναι οι εξής μαθητές:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

1

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

19

Γ΄ Λυκείου

2

ΛΑΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

27

Γ΄ Λυκείου

3

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

33

Α΄ Λυκείου

4

ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

44

Α΄ Λυκείου

5

ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

45

Α΄ Λυκείου

6

ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

48

Α΄ Λυκείου

7

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

52

Α΄ Λυκείου

8

ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

64

Β΄ Λυκείου

9

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

83

Γ΄ Λυκείου

10

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

98

Β΄ Γυμνασίου

Οι επιτυχόντες θα λάβουν μέρος στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού μέχρι 15/3/09,
με στόχο την πρόκρισή τους στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ φάσης
21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής 2009 (ΕΠΥ)

Επιτυχόντες Μαθητές Κολλεγίου Αθηνών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β΄ Φάσης
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Στη Γ΄-Τελική Φάση Γυμνασίου πέρασαν συνολικά 20 μαθητές από 17 σχολεία.

Οι επιτυχόντες μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είναι οι εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

1

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

20

Β΄ Γυμνασίου

Στη Γ΄-Τελική Φάση Λυκείου πέρασαν συνολικά 26 μαθητές από 22 σχολεία.

Οι επιτυχόντες μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είναι οι εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

1

ΛΑΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

6

Γ΄ Λυκείου

2

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

16

Γ΄ Λυκείου

3

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

21

Γ΄ Λυκείου

 

Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία
και στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, αφού 4 μαθητές περιλαμβάνονται στους 46 μαθητές (από 37 σχολεία) που πέρασαν στη Γ΄ / Τελική Φάση
- η πολυπληθέστερη ομάδα από ένα σχολείο (όπως και στην Α΄ Φάση).

Οι επιτυχόντες θα λάβουν μέρος στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού,
που θα διεξαχθεί τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2009, σε Εργαστήρια του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
με στόχο την επιλογή τους
για τη συγκρότηση των Ελληνικών Εθνικών ομάδων Πληροφορικής:

Α) Εθνική «Ολυμπιακή» Ομάδα,
Β) Εθνική Ομάδα «Βαλκανικών Αγώνων» και
Γ) Εθνική Βαλκανική Ομάδα Νέων

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής 2009 (ΕΠΥ)

Διακριθέντες Μαθητές Κολλεγίου Αθηνών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
του 21ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΕΠΥ),
που θα διεξήχθη τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2009,
σε Εργαστήρια του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη Γ΄-Τελική Φάση Γυμνασίου διακρίθηκαν συνολικά 7 μαθητές.

Οι διακριθέντες μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είναι οι εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

1

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1
(ισοβαθμών)

Β΄ Γυμνασίου

Στη Γ΄-Τελική Φάση Λυκείου διακρίθηκαν συνολικά 20 μαθητές.

Οι διακριθέντες μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών είναι οι εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

1

ΛΑΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

8

Γ΄ Λυκείου

2

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

12

Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία
και στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ του Διαγωνισμού, αφού 3 μαθητές περιλαμβάνονται στους 27 μαθητές (από 22 σχολεία) που διακρίθηκαν στη Γ΄ / Τελική Φάση.

Από τους διακριθέντες στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού, θα γίνει επιλογή 8 – 12 μαθητών,
οι οποίοι θα συγκροτήσουν τις Ελληνικές Εθνικές ομάδες Πληροφορικής:

Α) Εθνική «Ολυμπιακή» Ομάδα,
Β) Εθνική Ομάδα «Βαλκανικών Αγώνων» και
Γ) Εθνική Βαλκανική Ομάδα Νέων

Συγχαρητήρια σε όλους!

Επιστροφή