Διακρίσεις

Διάκριση μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών

Σημαντική ήταν η επιτυχία μαθητών του Ε.Ε.Ι. και στη Γ΄ Φάση του 27ου Πανελλήνιου
Διαγωνισμού  Πληροφορικής.  Συγκεκριμένα,  6  μαθητές  του  Σχολείου  -  ανάμεσα  σε  26
μαθητές  Γυμνασίων  και  Λυκείων  πανελλαδικά  -  επελέγησαν,  για  να  συμμετάσχουν  σε
CAMP  προετοιμασίας  για  την  ανακήρυξη  των  Εθνικών  ομάδων  Πληροφορικής  2015.
Επιπλέον, την 1η θέση στην κατηγορία μαθητών Λυκείου και την 1η θέση στην κατηγορία
μαθητών Γυμνασίου κατέλαβαν μαθητές του Σχολείου.   
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΙΑΣΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
 
Το  Camp  επιλογής  των  Εθνικών  Ομάδων  Πληροφορικής  θα  ξεκινήσει  τη  Δευτέρα,  27
Απριλίου 2015, σε εργαστήρια Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής και θα διαρκέσει
πέντε ημέρες.
Επιστροφή