Διακρίσεις

Βραβείο Γυμνασίου εις μνήμην Μποδοσάκη-Αθανασιάδη για το σχολικό έτος 2019-2020

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της
12 ης   Ιουνίου  2020,  αποφάσισε  ομόφωνα  να  απονείμει  το  «Βραβείο  Γυμνασίου  εις
μνήμην Μποδοσάκη-Αθανασιάδη» για το σχολικό έτος 2019-2020 στη μαθήτρια της γ΄
Γυμνασίου Μαρία Καρολίνα Ρόκκα.
 
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου
Επιστροφή