Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με πεζά ελληνικά γράμματα


Ακριβής Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Ιδιότητα
Παρακαλώ επιλέξτε απο τη λίστα που ακολουθεί το/τα μάθημα/μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρεστε.

10Select a choice
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός παιχνιδιού απόδρασης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Τα στοιχεία που δηλώνετε θα χρησιμοποιηθούν από τον διοργανωτή για επικοινωνία σχετικά με τα σεμινάρια/μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (έκτακτες αλλαγές ή ενημερώσεις). Η ιδιότητά σας (προσωπικό / γονέας / άλλο) ζητείται για έλεγχο της δυνατότητάς σας να παρακολουθήσετε το μάθημα. Η ειδικότητά σας και τα χρόνια προϋπηρεσίας σας μας βοηθούν για την οργάνωση του σεμιναρίου και του περιεχομένου του. Η διεύθυνση οικίας δύναται να χρησιμοποιηθεί από το διοργανωτή για την αποστολή έντυπων βεβαιώσεων παρακολούθησης. Βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ή αίτησή σας / δήλωση συμμετοχής για παρακολούθηση του μαθήματος (άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς του μαθήματος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του οποίου θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο, εκτός αν σας συνδέει έτερη σχέση με το διοργανωτή (εργαζόμενος, γονέας) βάσει της οποίας τυγχάνει εφαρμογής άλλη βάση επεξεργασίας για τα δεδομένα σας. Για οιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας (αρ.15-21 ΓΚΠΔ) μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διοργανωτή (2106798265, [email protected]). Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αναλυτική Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων του Κολλεγίου Αθηνών, εδώ.

Χρήση πλατφόρμας για εξ αποστάσεως ή υβριδική διεξαγωγή μαθήματος: Τα μαθήματά μας (στην περίπτωση εξ αποστάσεως ή υβριδικής παρακολούθησης) διεξάγονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και την επεξεργασία δεδομένων, είναι διαθέσιμες εδώ. Προ του μαθήματος θα σας σταλεί ειδικό link και κωδικός εισόδου για την είσοδο στην πλατφόρμα (το link δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το διαδίκτυο). Κατά τη χρήση της πλατφόρμας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομα με το οποίο επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο διαδικτυακό μάθημα και κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει χρήση της εικόνας και του ήχου σας. Σημειώνεται ότι έχετε τη δυνατότητα οι ίδιοι να ορίσετε τη χρήση κάμερας ή μικροφώνου (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση). Αναφορικά με τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, στη διαδικτυακή συμμετοχή του μαθήματος και προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμετοχή σας από το διοργανωτή, χρειάζεται, προϋποθέσεις είναι: η συμμετοχή με ανοιχτή κάμερα και η παραμονή σε σύνδεση τουλάχιστον κατά το 50% της διάρκειας του μαθήματος. (εφόσον επιθυμείτε τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης). Κατά τη χρήση της πλατφόρμας οφείλουν τέλος όλοι οι συμμετέχοντες να τηρούν τους κανόνες προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά μια διαδικτυακή παρουσίαση.

Τήρηση πρακτικών – καταγραφή:  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο διοργανωτής δύναται να λάβει στιγμιότυπα (screenshots), που μπορεί να συμπεριληφθούν σε αφιέρωμα για τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν, στο διαδικτυακό τόπο του Κολλεγίου Αθηνών (www.athenscollege.edu.gr) ή/και σε εσωτερικά έντυπα (μαθητικά περιοδικά, ετήσιες εκθέσεις, newsletters). Τονίζεται φυσικά ότι οι συμμετέχοντες έχουν δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τις κάμερές τους. Επιπλέον, εφόσον έχει δώσει σχετική άδεια ο εισηγητής, το μάθημα – εισήγηση θα καταγραφεί ηλεκτρονικά με σκοπό αυτό να διατηρηθεί στο αρχείο και το ηλεκτρονικό αποθετήριο του Σχολείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Συνδεθείτε με το ....