Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΔΙΔΑΚΤΡΑ*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
Προνήπιο - Νήπιο - Βασικό Πρόγραμμα8.000 €7.680 €7.200 €6.912 €
Προνήπιο - Νήπιο - Διευρυμένο Πρόγραμμα (5 ημέρες/εβδομάδα)10.700 €10.272 €9.630 €9.245 €
1η Δημοτικού10.500 €10.080 €9.450 €9.072 €
2α Δημοτικού10.500 €10.080 €9.450 €9.072 €
3η Δημοτικού10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
4η Δημοτικού10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
5η Δημοτικού10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
6η Δημοτικού9.000€8.640 €8.100 €7.776 €
Α' Γυμνασίου10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
Β' Γυμνασίου10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
Γ' Γυμνασίου9.500 €9.120 €8.550 €8.208 €
Α' Λυκείου9.000 €8.640 €8.100 €7.776 €
Β' Λυκείου9.000 €8.640 €8.100 €7.776 €
Γ' Λυκείου 9.000 €8.640 €8.100 €7.776 €
IB DP Υ113.000 €12.480 €11.700 €11.232 €
IB DP Υ212.000 €11.520 €10.800 €10.368 €

 

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΙ 350 €

ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1) με δόσεις 1.050 €
2) εφ' άπαξ καταβολή 1.008 €
Κόστος χρήσης της τραπεζαρίας : 300 €

* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.