Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2024-2025

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΔΙΔΑΚΤΡΑ*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
Προνήπιο 12.950 €12.432 €11.655 €11.189 €
Νήπιο 12.480 €11.981 €11.232 €10.783 €
1η Δημοτικού11.650 €11.184 €10.485 €10.066 €
2α Δημοτικού11.650 €11.184 €10.485 €10.066 €
3η Δημοτικού11.650 €11.184 €10.485 €10.066 €
4η Δημοτικού11.650 €11.184 €10.485 €10.066 €
5η Δημοτικού10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
6η Δημοτικού10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Α' Γυμνασίου10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Β' Γυμνασίου10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Γ' Γυμνασίου10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Α' Λυκείου10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Β' Λυκείου10.950 €10.512 €9.855 €9.461 €
Γ' Λυκείου 10.400 €9.984 €9.360 €8.986 €
I.B DP Υ114.950 €14.352 €13.455 €12.917 €
I.B DP Υ214.560 €13.978 €13.104 €12.580 €


ΚΟΜΙΣΤΡΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
ΖΩΝΗ Α 1.700 €1.632 €1.530 €1.469 €
ΖΩΝΗ Β 1.950 €1.872 €1.755 €1.685 €
ΖΩΝΗ Γ 2.200 €2.112 €1.980 €1.901 €
ΖΩΝΗ Δ 2.400 €2.304 €2.160 €2.074 €
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
ΖΩΝΗ Α & Β
2.200 €2.112 €1.980 €1.901 €
ΖΩΝΗ Γ 2.600 €2.496 €2.340 €2.246 €
ΖΩΝΗ Δ 3.000 €2.880 €2.700 €2.592 €

 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΜΕ ΔΟΣΕΙΣ*ΕΦ'ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ


1.250 €1.200 €300 €

 

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι 500€


* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.