Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΔΙΔΑΚΤΡΑ*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
Προνήπιο - Νήπιο - Βασικό Πρόγραμμα8.000 €7.680 €7.200 €6.912 €
Προνήπιο - Νήπιο - Διευρυμένο Πρόγραμμα (5 ημέρες/εβδομάδα)10.700 €10.272 €9.630 €9.245 €
1η Δημοτικού10.500 €10.080 €9.450 €9.072 €
2α Δημοτικού10.000 €9.600 €9.000 €8.640 €
3η Δημοτικού9.977 €9.578 €8.979 €8.620 €
4η Δημοτικού9.566 €9.183 €8.609 €8.265 €
5η Δημοτικού9.236 €8.867 €8.312 €7.980 €
6η Δημοτικού8.704 €8.356 €7.834 €7.520 €
Α' Γυμνασίου9.735 €9.346 €8.762 €8.411 €
Β' Γυμνασίου9.671 €9.284 €8.704 €8.356 €
Γ' Γυμνασίου9.428 €9.051 €8.485 €8.146 €
Α' Λυκείου9.015 €8.654 €8.114 €7.789 €
Β' Λυκείου8.854 €8.500 €7.969 €7.650 €
Γ' Λυκείου 8.293 €7.961 €7.464 €7.165 €
IB DP Υ1 - Υ211.770 €11.299 €10.593 €10.169 €

 

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΕΙ 350 €

ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1) με δόσεις 1.000 €
2) εφ' άπαξ καταβολή 960 €
Κόστος χρήσης της τραπεζαρίας : 300 €

* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.