Ανακοίνωση Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Γυμνασίων - Λυκείων

Σεπ 13, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι από 18/9 έως 29/9, θα πραγματοποιηθούν οι επιλογές των μαθητών και μαθητριών για τις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

ΑΘΛΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φ

ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

BASKET

ΛΗΜΝΑΙΟΣ Κ.

Α

K.A. 28/9 15:30-17:00

K.Ψ. 21/9 15:30-17:00

Κ.Α. 26/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 27/9 14:45-16:15

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.

Α

 

 

Κ.Α. 25/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 25/9 15:30-17:00

ΤΕΛΑΚΗΣ Κ.

 

Κ

Κ.Α. 21/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

Κ.Α. 25/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 27/9 14:45-16:15

Κ.Α. 26/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 26/9 15:30-17:00

VOLLEY

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

19/9 15:30-17:00

 

 

ΣΑΝΙΩΤΗΣ Σ.

Α

 

Κ.Α. – Κ.Ψ.

21/9 15:30-17:00

Κ.Α. 18/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 25/9 15:30-17:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Α

Κ.Α – Κ.Ψ.

21/9 15:30-17:00

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ.

Κ

 

Κ.Α. 22/9 15:30-17:00

Κ.Ψ. 29/9 15:30-17:00

 

ΜΑΡΚΑΚΗΣ Δ.

Κ

 

 

Κ.Α. – Κ.Ψ.

18/9 15:30-17:00

FOOTBALL

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ Α.

Α

Κ.Α. - Κ.Ψ.

27/9 14:45-16:15

 

 

ΠΗΔΟΥΛΑΣ Π.

Α

 

Κ.Α. - Κ.Ψ.

19/9, 26/9 15:30-17:00

Κ.Α. - Κ.Ψ.

18/9, 25/9,2/10

15:30-17:00

ΠΛΕΞΙΔΑ Ν.

 

Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

29/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

22/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

22/9 15:30-17:00

SWIMMING

ΑΤΖΕΜΙΑΝ Δ.

Α Κ

Κ.Α 27/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

Κ.Α 27/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

Κ.Α 27/9 14:45-16:15

Κ.Ψ. 28/9 15:30-17:00

ΣΤΙΒΟΣ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ Β. (Ρίψεις)

 

Α Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

ΓΕΩΡΓΑΣ Ν. (Ταχ.) ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ (Ταχ)

ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ Φ. (Εμ/Άλ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. (Αντ)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μ. (Αντ)

Α Κ

Κ.Α. - Κ.Ψ.

18/9, 19/9, 21/9, 22/9, 25/9,26/9,28/9,29/9

15:30-17:00

20/9, 27/9 14:45-16:15

Κ.Α. - Κ.Ψ.

18/9, 19/9, 21/9, 22/9, 25/9,26/9,28/9,29/9

15:30-17:00

20/9, 27/9 14:45-16:15

Κ.Α. - Κ.Ψ.

18/9, 19/9, 21/9, 22/9, 25/9,26/9,28/9,29/9

15:30-17:00

20/9, 27/9 14:45-16:15

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Σ. (Ύψ)

Α Κ

Κ.Α. – Κ.Ψ.

28/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

28/9 15:30-17:00

Κ.Α. – Κ.Ψ.

28/9 15:30-17:00

ΤΕΝΙΣ

ΧΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ Λ.

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

Α Κ

Κ.Α.  – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

Κ.Α.  – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

Κ.Α.  – Κ.Ψ.

26/9 15:30-17:00

HANDBALL

ΚΟΚΛΑΣ Ν.

Α Κ

 

Κ.Α.  – Κ.Ψ.

25/9 15:30-17:00

Κ.Α.  – Κ.Ψ.

25/9 15:30-17:00

 

Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η αποχώρηση των μαθητών-μαθητριών, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα γίνει με ευθύνη των Γονέων/Κηδεμόνων.

  • Εφόσον επιλεγούν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας, οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να επιλέξουν 2 ατομικά και 1 ομαδικό Αγώνισμα, για να συμμετέχουν στις προπονήσεις.

  • Σας διευκρινίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν σε Αγωνιστικό επίπεδο ως εξής: 

Στο Α.Σ.Ι.Σ. (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων): σε 1 ομαδικό Αγώνισμα (εκτός χειροσφαίρισης) και σε όλα τα ατομικά της βαθμίδας τους και

Στους Αγώνες του Υπουργείου  Παιδείας: σε  1 ομαδικό και 1 ατομικό και στο Δρόμο σε Ανώμαλο Έδαφος, (εφόσον πραγματοποιηθεί η Αγωνιστική δραστηριότητα την φετινή σχολική χρονιά και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Αίτηση συμμετοχής: Μετά την παραπάνω διαδικασία επιλογής  και εφόσον ο μαθητής -μαθήτρια έχει επιλεγεί, ο προπονητής  παραδίδει αίτηση των αντιπροσωπευτικών ομάδων και ο μαθητής-τρια καλείται να την επιστρέψει, υπογεγραμμένη από τους έχοντες την επιμέλεια γονέων του/της (ή τον/την ίδιο/ίδια, εφόσον είναι ενήλικος), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του/της στην ομάδα. Η προσκόμιση της συμπληρωμένης αίτησης, συνοδευόμενης από δύο (2) φωτογραφίες, πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.  Ιατρικά δικαιολογητικά για συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές ομάδες: Για να συμμετέχει ο μαθητής στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς αγώνες –Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.α.), οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, Ιατρική Βεβαίωση, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι οι παιδίατροι έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών. Για ηλικία μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, δυνατότητα συμπλήρωσης της Ιατρικής Βεβαίωσης έχουν οι παθολόγοι ή οι καρδιολόγοι. Ιατρικές Βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 

Απογευματινά λεωφορεία: Οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς των μαθητών και μαθητριών των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Γυμνασίων – Λυκείων (ή οι ίδιοι οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου, εφόσον είναι ενήλικοι), που επιθυμούν να χρησιμοποιούν λεωφορεία (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή), θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την παραδώσουν στο Γραφείο Κίνησης. Δε θα επιτραπεί η χρήση  των λεωφορείων, χωρίς την προσκόμιση της αντίστοιχης αίτησης. Δευτέρα και Τετάρτη δεν υπάρχουν λεωφορεία.  Το Σάββατο η μετακίνηση προς και από το Σχολείο (Campus Ψυχικού) θα γίνεται με ευθύνη των Γονέων.

         Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη Γραμματεία Φυσικής Αγωγής (210-6743880) και από το Διασχολικό Συντονιστή Εξωσχολικού Αγωνιστικού Προγράμματος  κ. Θοδωρή Γραμματικόπουλο (210-6798333).

*  Για οποιαδήποτε αλλαγή – διαφοροποίηση του προγράμματος λόγω έκτακτων συνθηκών θα ενημερωθείτε άμεσα.

Επιστροφή