ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σεπ 14, 2022

Προς τους γονείς των μαθητών/τριων του Λυκείου:

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ΦΕΚ Β΄ 4450/22-08-2022 στο οποίο δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 101173/Δ2/17-08-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

Επιστροφή