Διαβίβαση Δελτίου Τύπου ΥΠΑΙΘ για διαδικασίες εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ

Μαϊ 12, 2022

Ψυχικό, 12 Μαΐου 2022  

  

Προς τους γονείς των μαθητών της Γ΄ Λυκείου: 

  

Αγαπητοί Γονείς, 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

  

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή