Ενημέρωση γονέων για την εξεταστέα ύλη των προαγωγικών εξετάσεων Α΄ και Β΄ Λυκείου

Μαϊ 5, 2022

Ψυχικό, 4 Μαΐου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις, όπως αυτή καθορίστηκε με την ΥΑ 103701/Δ2/2021, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4254/Β΄/15-9-2021 (επισυνάπτεται).

 

Με εκτίμηση,  

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών  

Επιστροφή