ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-Δευτέρα 10-01-2022

Ιαν 7, 2022

Ψυχικό,  7 Ιανουαρίου 2022

 

Προς τους γονείς των μαθητών/μαθητριών

της Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

Ενόψει της επαναλειτουργίας του Σχολείου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τηρούμε με τον αυστηρότερο τρόπο όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν οριστεί από την Πολιτεία, προκειμένου τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσα σε συνθήκες ασφάλειας για όλη τη σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν ΓΠ οικ. 360/06-01-2022 ΚΥΑ για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

Α) Προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, για την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για τη Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η προσκόμιση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 είναι υποχρεωτική, ακόμη και για όσους μαθητές/τριες υποβληθούν στον προαιρετικό προληπτικό έλεγχο τον οποίο συστήνει ανεπιφύλακτα και επιτακτικά το Σχολείο για το Σάββατο 8/1/2022.  Σε σχέση με τον έλεγχο του Σαββάτου, διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές / μαθήτριες έχουν νοσήσει πρόσφατα, θα υποβληθούν σε αντιγονικό έλεγχο (rapid test) και όχι σε μοριακό (pcr).

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν, τη σχολική κάρτα στα σημεία ελέγχου (Σχολικά λεωφορεία/Πύλες Εισόδου) και τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία  εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια ή ιδιωτική δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη/αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

 

Β) Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

Ο μαθητής/τρια  μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, εφόσον την έκτη μέρα ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι αρνητικός. Οι μαθητές υποχρεωτικά για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμα χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα. Εάν μετά την παρέλευση του πενθημέρου ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) ή ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης (rapid test) κατά τα παραπάνω είναι θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς άλλα συμπτώματα, η απομόνωση εντός οικίας παρατείνεται. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού.

 

Γ) Χρήση προστατευτικής μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων:

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών

ToΣχολείο συστήνει εντόνως τη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP) ή διπλής μάσκας.

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας δεν του/της επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του/της.

 

Μπορείτε να αναζητήσετε την υπ΄ αριθμόν ΓΠ οικ. 360/06- 01-2022 ΚΥΑ στις ανακοινώσεις της σχολικής μας μονάδας.

 

Ευχόμαστε σε όλους μια χρονιά δημιουργική με υγεία και με ασφάλεια!

 

Με εκτίμηση

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή