Απογευματινές Προαιρετικές Δραστηριότητες – έναρξη δια ζώσης πραγματοποίησής τους

Σεπ 23, 2021

Ψυχικό, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Το Σχολείο αποφάσισε με βάση την παρούσα κατάσταση να προχωρήσει στην διά ζώσης πραγματοποίηση των μαθημάτων του Προγράμματος Απογευματινών Προαιρετικών Δραστηριοτήτων από την προσεχή Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021. Τα μαθήματα θα ξεκινούν στις 15:40 και θα ολοκληρώνονται στις 16:55. Σε περίπτωση που τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάξουν και οι αρμόδιες αρχές προβούν σε λήψη περιοριστικών μέτρων, τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά μέσω της πλατφόρμας MS Teams. 

Για τους μαθητές/τριες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν απογευματινά λεωφορεία πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη δήλωση στο Τμήμα Μεταφοράς με email στο [email protected]. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές/τριες που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι/ες σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€. Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Μεταφοράς κάθε δρομολόγιο θα τίθεται σε λειτουργία, εφόσον έχει ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων 15 μαθητές/τριες. Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα δρομολόγια και τη δήλωση συμμετοχής.  

Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο γιoς/η κόρη σας θα απουσιάσει από κάποιο μάθημα, παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως τη γραμματεία (κ. Χρ. Κουτσοπούλου, γρ. 204, τηλ. 2106798107). 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 

Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Επιστροφή