Επιστολή για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σεπ 3, 2021

Ψυχικό, 3 Σεπτεμβρίου 2021 

Αγαπητοί γονείς, 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη υπουργική απόφαση 61178/ΓΔ4/ 28-5-2021 (ΦΕΚ 2286/1-6-2021) που αφορά την «Απαλλαγή μαθητών/-τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα». 

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από αίτηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία θα αναφέρεται ότι «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Για την αίτηση απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της/των υπογραφής/φών από το ΚΕΠ ή από αστυνομική αρχή ή από την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr 

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή, 17/9/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gympc@athenscollege.edu.gr 

Με εκτίμηση, 

Νικολέτα Κανελλή 

Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού 

Επιστροφή