Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος

Σεπ 18, 2020

Προς τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών
του Γενικού Λυκείου και του
International Baccalaureate Diploma Programme
Κολλέγιο Ψυχικού

Ψυχικό, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς,

Το Σχολείο μας εφαρμόζει από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων
ενδελεχώς όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν οριστεί από την
Πολιτεία προκειμένου η σχολική χρονιά να διεξαχθεί μέσα σε συνθήκες ασφάλειας
για όλη τη σχολική κοινότητα (ΦΕΚ 3780 Β΄/2020).

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε περαιτέρω τις συνθήκες υγειονομικής
ασφάλειας, σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 θα
υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με στόχο να
προαυλίζονται οι μαθητές κάθε τάξης σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για την
αποφυγή συγχρωτισμού. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ώρα
έναρξης και λήξης των μαθημάτων, τον συνολικό διδακτικό χρόνο ανά ημέρα
καθώς και τον συνολικό χρόνο προαυλισμού των μαθητών μας. Οι μαθητές θα
ενημερωθούν την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 για αυτές τις τροποποιήσεις.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή