ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σεπ 16, 2020

Ψυχικό, 15 Σεπτεμβρίου  2020

Αγαπητοί γονείς,

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και το Σχολείο μας ακολουθεί τα προβλεπόμενα μέτρα και τις οδηγίες που ορίζει η Πολιτεία για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων των μελών της Κολλεγιακής Οικογένειας. Ήδη από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων το προηγούμενο σχολικό έτος (2019-2020), το Σχολείο χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής MS Teams.

Για το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία (με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις και για όσους μαθητές προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ορίζει η υπ’ αριθμ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’ 3882/12.9.2020 ΥΑ του Υπουργείου Παιδείας (επισυνάπτεται) και η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.55339 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’3780/8.9.2020), αρ.8.

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σχολείο για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη, θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή MS Teams, τηρώντας τα τεχνικά μέτρα και τις διαδικασίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τον τρόπο και τα μέσα τεχνολογίας που προβλέπονται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται κατά τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και τους κανόνες που ακολουθούνται από πλευράς του Σχολείου και των εκπαιδευτικών. Πρωταρχικός στόχος του Σχολείου κατά την χρήση των εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή εκπαίδευσης ήταν και είναι η ασφάλεια και προστασία των μαθητών μας,των εκπαιδευτικών και της ιδιωτικότητας τους.

Επίσης, αναφορικά με τους γονείς των μαθητών μας, σύμφωνα με τις οδηγίες - συστάσεις του ΕΟΔΥ,  ομοίως θα εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση και συζήτηση με εκπαιδευτικούς ή με τη Διεύθυνση του Σχολείου, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της εφαρμογής MS Teams. Θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επιστολή για την ημερομηνία έναρξης της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων) περιλαμβάνεται στη σχετική «Δήλωση Ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή MS Teams», η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Σχολείου μας (και την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ), όπου και θα αναρτώνται επικαιροποιήσεις αυτής.


Με εκτίμηση,

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 
Επιστροφή