Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μαθημάτων του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος μαθημάτων του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Μαρ 28, 2022

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΠΠΚ), που προσφέρεται από το Κολλέγιο Αθηνών στους εκπαιδευτικούς του όλων των βαθμίδων, με σκοπό να συμπληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την παιδαγωγική τους κατάρτιση και να τους δώσει την ευκαιρία για καθοδηγούμενο στοχασμό πάνω στην άσκηση της διδασκαλίας τους.

Ο κύκλος των μαθημάτων περιελάμβανε 25 διδακτικές ώρες και 5 ώρες εφαρμογής στην τάξη, τον οποίο παρακολούθησαν 32 εκπαιδευτικοί του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Ενδεικτικά θέματα που προσεγγίστηκαν: Διαδικασία σύνθεσης του μαθησιακού συμβολαίου, Σχεδιασμός μαθήματος-Σχέδιο μαθήματος-Οργάνωση της τάξης, Ρουτίνες, Αποτελεσματικός έλεγχος του διδακτικού χρόνου, Διαχείριση της τάξης, Αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία, Μοντέλα διδασκαλίας, Πρακτικές και εργαλεία αξιολόγησης των μαθητών, Ομαδοσυνεργατική μάθηση, Πρακτικές εφαρμογές, Ενεργητική, συμμετοχική, διερευνητική μάθηση, Κίνητρα για μάθηση, Διαχείριση χρόνου-Προγραμματισμός διδακτικού έργου, Αλληλεπίδραση δασκάλου – μαθητή-Ενεργητική ακρόαση-Οικοσυστημική προσέγγιση, Ψυχική αντοχή-Εργασιακό στρες, Ψυχική εξουθένωση.

Εισηγητές:

Δρ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Δρ. Βασιλική Δεμερτζή - Γιαννακοπούλου, Φιλόλογος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

Δρ. Αγάθη Γεωργιάδου, Φιλόλογος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης εκτείνεται σε δύο διδακτικά έτη (2021-2023) και περιλαμβάνει έξι κύκλους μαθημάτων διάρκειας 150 ωρών.

Επιστροφή