Νέα διαδικτυακά σεμινάρια της σειράς Teachers Training Teachers

Νέα διαδικτυακά σεμινάρια της σειράς Teachers Training Teachers

Μαρ 30, 2022

Συνεχίζεται με επιτυχία ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων Teachers Training Teachers που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου Αθηνών.

1. Το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022, 120 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«TEAMS, όπως Ομάδες: Ξεδιπλώνοντας τις πτυχές ενός δημιουργικού, ευχάριστου, χρήσιμου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας»

Εισηγητής: Βασίλειος Οικονόμου, Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης Κολλεγίου Αθηνών

Ο εισηγητής παρουσίασε την πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ΤΕΑΜS, που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό με ευκολία και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις να δημιουργήσει την ψηφιακή του τάξη και να καλέσει με το email του μαθητές του, αποδίδοντάς τους άμεσα συγκεκριμένα δικαιώματα. Η φιλοσοφία πίσω από το περιβάλλον-πλατφόρμα είναι κοντά σ΄ αυτό που ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν συνηθίσει να κάνουν και στον πραγματικό κόσμο. Οι δυνατότητες που παρέχονται, δίνουν υπεραξία στην εκπαιδευτική διαδικασία… και δεν αποτελούν τροχοπέδη και ανασταλτικό παράγοντα δημιουργικής προσέγγισης. Η τηλεδιάσκεψη διαθέτει όλες εκείνες τις ιδιότητες – δυνατότητες που μηδενίζουν τις αποστάσεις και παρέχουν στους μαθητές στοιχεία και λειτουργίες που προσομοιάζουν την αίθουσα.

Τα βασικά σημεία του σεμιναρίου αυτού ήταν:

• Δημιουργία ψηφιακής τάξης. Δημιουργία και διαχείριση ομάδων, υποομάδων. Δικαιώματα χρηστών, ρυθμίσεις μηνυμάτων και περιβάλλοντος.

• Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Υλικού. Δημιουργία και Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων.

• Κοινόχρηστα αρχεία. Κανόνες χρήσης, διάλογοι εργασίας «πάνω» στο αρχείο, versioning αρχείων.

• Δυναμική Διαχείριση Εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς και μαθητές (Αξιοποίηση του Class Notebook).

• Αναθέσεις εργασιών. Δημιουργία ανάθεσης, Βαθμολογία, κλίμακες, ημερομηνίες, συγκέντρωση αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση.

• Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο. Δημιουργία ψηφιακών δοκιμασιών αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης για τους μαθητές μας. Συλλογή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση.  

• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών (π.χ. Scratch, Mindomo, Geogebra κ.ά).

 

2. Το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022, 49 εκπαιδευτικοί παρακολουθησαν το μάθημα:

«Η αξιολόγηση στο BrainPOP»

Εισηγητής: Θανάσης Σούφλας, MEd, Καθηγητής Γαλλικών Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παιδαγωγικής διαδικασίας. Μέσα από αυτήν, μπορούμε να αξιολογήσουμε όχι μόνο τους μαθητές μας, αλλά και την ίδια μας τη δουλειά εντοπίζοντας τι πήγε ή δεν πήγε καλά στη μαθησιακή διαδικασία. Όμως, για τους μαθητές είναι μία σειρά δοκιμασιών που τους δημιουργεί άγχος και αρνητικά συναισθήματα που αρκετές φορές αποτελούν τροχοπέδη για να παρατηρήσουμε τις πραγματικές τους δυνατότητες. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές να μη νιώθουν το άγχος ότι αξιολογούνται; Το BrainPOP προτείνει μία σειρά από δραστηριότητες προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές με παιγνιώδη αλλά και αποτελεσματικό τρόπο.

Στόχος του μαθήματος ήταν:

 • Να κατανοήσουμε τι αξιολογούμε και με ποιο σκοπό
 • Να γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αξιολόγησης


 

3. Το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022, 51 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Υπεύθυνοι Ευημερίας (Welfare Officers): Ένα πρόγραμμα Πρωτογενούς πρόληψης»

Εισηγητής: Π. Ν. Σιαπέρας, MSc, PhD, Ψυχολόγος-Εργοθεραπευτής

Η πρωτογενής πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι μαθητές απασχολεί καθημερινά στο σχολείο εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. Στο Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών, έχει θεσμοθετηθεί από το 2010 η θέση του Υπεύθυνου Ευημερίας - Welfare Officer για κάθε 5μελές συμβούλιο. Οι Υπεύθυνοι Ευημερίας έχουν τακτικές συναντήσεις με τους Ψυχολόγους του Τμήματος Συμβουλευτικής του Σχολείου για θέματα που αφορούν στα καθήκοντά τους και στη δράση τους (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, αμεροληψία, εχεμύθεια, τρόπους ενημέρωσης των συμμαθητών τους κ.ά). Οι Υπεύθυνοι Ευημερίας αποτελούν έναν πυρήνα της Μαθητικής Κοινότητας που ασχολείται με προγράμματα πρόληψης, προσφοράς και διαμεσολάβησης, ενώ παράλληλα έχουν ως στόχο την κινητοποίηση των μαθητικών συμβουλίων στην οργάνωση άλλων δράσεων, όπως αυτών για τις εξαρτήσεις από αλκοόλ, κάπνισμα και διαδίκτυο ή για την υποδοχή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου και τον θεσμό της Αλληλεγγύης του Γυμνασίου Κολλεγίου Ααθηνών. Πλέον όλες οι δράσεις των Welfare Officers υλοποιούνται και δίδεται η ευκαιρία για αναστοχασμό σε επίπεδο τάξης με βάση τους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Goals for Sustainable Development 2030 - United Nations).

 

4. Το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022, 42 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«H αξία του Project Based Learning για τη διδακτική πράξη. Οργανώνοντας ένα Project»

Εισηγητές: Φιλήμων Διαμαντίδης, MEd, ΜΑ, Καθηγητής Γυμνασίου/Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, Στασινή Φράγκου, PhD, Καθηγήτρια Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω των Projects. Η οργάνωση, λοιπόν, μιας Project Based Learning κουλτούρας, ανεξάρτητα από το μάθημα, κρίνεται αναγκαία αν όχι επιβεβλημένη.

Οι εισηγητές εστίασαν στον διαχωρισμό ενός Project από μια απλή εργασία, την οργάνωση ενός Project, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, με δομημένο τρόπο.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες στοχεύοντας σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ηλικιακές ομάδες μαθητών, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Project, μέσα από μια οργανωμένη μεθοδολογία (στοχεύοντας τις δεξιότητες του 21ου αι.), όπως αυτή ορίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ακολούθησε συζήτηση. 

 

5. Το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022, 72 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Οι τεχνικές ενεργοποίησης του στοχασμού μέσα από την παρατήρηση της τέχνης:           

   α) Visible Thinking β) Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία»

Εισηγήτρια: Γεωργία Μέγα, PhD, Εκπαιδευτικός, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Με την καθοδήγηση της κ. Μέγα, οι εκπαιδευτικοί προσέγγισαν:

 • Τον ρόλο των τεχνών στη διεργασία της μάθησης και ειδικότερα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 αι.
 • Τις τεχνικές ενεργοποίησης στοχασμού δια μέσου της παρατήρησης έργων τέχνης: (Visible  Thinking (Project Zero), Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία)
 • Την ένταξη των τεχνικών ενεργοποίησης του στοχασμού δια μέσου των τεχνών στο Primary Years Programme

 

6. Το Σάββατο, 2 Απριλίου 2022, 82 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

 «Αισθητηριακή Νοημοσύνη: Είναι εξίσου σημαντική με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και το Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης;»

Εισηγητής: Π. Ν. Σιαπέρας, MSc, PhD, Εργοθεραπευτής-Ψυχολόγος, Dean of Faculty of Health & Rehabilitation Sciences Μητροπολιτικό Κολλέγιο

« Η ψυχή ορίζεται με την ικανότητα της θρέψης, της αίσθησης, της σκέψης και με την  κίνηση» (Αριστοτέλης Περί Ψυχής Β, 413b, 12-14)

Ο τρόπος με τον οποίο μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί βιώνουν το περιβάλλον  της τάξης, του εργαστηρίου, των γηπέδων και της αυλής του σχολείου στηρίζεται στις αισθήσεις. Κάποιοι μαθητές (και εκπαιδευτικοί) αισθάνονται άνετα και δημιουργικά σε ένα περιβάλλον με πολλά ταυτόχρονα ερεθίσματα. Προτιμούν τα πάντα πιο φωτεινά, πιο δυνατά, πιο ζεστά, και πιο έντονα. Αυτή η αίσθηση τους ευχαριστεί   και τους κρατά σε εγρήγορση (π.χ. να προσέχουν στο μάθημα οι μαθητές ή να αποδίδουν καλύτερα στη τάξη οι εκπαιδευτικοί). Άλλοι όμως μαθητές (και εκπαιδευτικοί) αποφεύγουν το θορυβώδες περιβάλλον, τους χώρους με πολύ κόσμο και προσπαθούν να δραπετεύσουν από αυτά προκειμένου να αισθανθούν πιο άνετα, σε περιβάλλοντα με λιγότερα και ηπιότερα ερεθίσματα, που δεν θα τους δημιουργούν διέγερση που τους αποσυντονίζει.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των μηχανισμών επεξεργασίας των αισθήσεων και πώς διαφορετικοί μαθητές (και εκπαιδευτικοί) βιώνουν το ίδιο ερέθισμα με διαφορετικό τρόπο. Πόσο αυτό επηρεάζει την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στο μάθημα ή τον αθλητισμό, πώς μπορεί να καθορίσει το γραφικό χαρακτήρα, πώς επιδρά στην σχολική καθημερινότητα πώς επιδρά στις κοινωνικές σχέσεις  με συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς και πώς μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά τους μαθητές.

 

7. Το Σάββατο, 2 Απριλίου 2022, 31 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Η Ψηφιακή Αφήγηση στη διδασκαλία της (Γαλλικής ως) ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μοντέλο επιλογής Ψηφιακών Αφηγήσεων»

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζαρμπώνη, PhD, Καθηγήτρια Γαλλικών Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

Στόχος του μαθήματος ήταν η αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στα σύγχρονα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Αναλύθηκαν θέματα, όπως:

 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αντιλήψεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στην εκπαίδευση
 • Παρουσίαση του πολυτροπικού εργαλείου της Ψηφιακής Αφήγησης (ΨΑ)
 • Συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης (ΨΑ) στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και πολυγραμματισμών
 • Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) και ΨΑ
 • Μαθητές και διδάσκοντες ως συνεργάτες, συνερευνητές, συνοδοιπόροι και αμοιβαία εκπαιδευόμενοι στο σχολείο του 21ου αιώνα
 • Μοντέλο αξιολόγησης ΨΑ βάσει κριτηρίων (στοιχεία Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης, παιδαγωγικά, γλωσσολογικά και αξιοπιστίας)
 • Ρόλοι και δράσεις μαθητών σε ένα project ΨΑ
 • Δυνατότητα ένταξης του εργαλείου της ΨΑ στο πλαίσιο του PYP

 

8. Το Σάββατο, 9 Απριλίου 2022, 74 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Διαζύγιο, μια σύνθετη διαδικασία. Οι επιπτώσεις του σε παιδιά και σε εφήβους»

Εισηγήτρια: Νεονείλα Παπαδοπούλου, ΜSc, Ψυχοπαιδαγωγός- Σχολική Ψυχολόγος Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών

Η εισηγήτρια παρουσίασε το διαζύγιο όχι ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως μία δύσκολη απόφαση και μέρος μιας διεργασίας με πολλαπλές μεταβολές, ένα γεγονός που αναμφισβήτητα κλονίζει τον ψυχικό κόσμο των παιδιών, ενώ οι αντιδράσεις τους ποικίλουν ανάλογα με την αναπτυξιακή τους ηλικία. Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του διαζυγίου στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και εξετάσθηκαν οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Δόθηκε έμφαση στους προστατευτικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή των παιδιών. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι επιδράσεις του διαζυγίου στο περιβάλλον του σχολείου ειδικότερα.

 

9. Το Σάββατο, 9 Απριλίου 2022, 78 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Παρατήρηση μαθήματος»

Εισηγήτρια: Πολυάνθη Τσίγκου, MΑ, EdD, Φιλόλογος, Σύμβουλος Διευθυντή/ President Κολλεγίου Αθηνών

 

Παρουσιάσθηκαν καλές πρακτικές για το πώς η παρακολούθηση του μαθήματος μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αναπτυχθεί και να του δώσει την ευκαιρία να στοχαστεί πάνω στα δυνατά του σημεία και αυτά που θα έπρεπε να βελτιώσει, ώστε η μάθηση να είναι πιο αποτελεσματική επ’ ωφελεία διδασκομένων και διδάσκοντος. 

 

10. Το Σάββατο, 9 Απριλίου 2022, 87 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το μάθημα:

«Επαυξημένη, Εικονική… και Πραγματικότητα (Mixed Reality). Σύγχρονη διδακτική παρέμβαση ή/και… εργαλείο εξατομικευμένης διερευνητικής μάθησης;»

Εισηγητής: Βασίλειος Οικονόμου, Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης Κολλεγίου Αθηνών

Η ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών απαιτεί εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η μάθηση γίνεται πολυδιάστατη, προσεγγίζεται διαθεματικά, αναπτύσσει τις ικανότητες του 21ου αιώνα μέσα από γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Σκοπός της διαθεματικής παρέμβασης με αφορμή την Ιστορία, ήταν να οδηγηθούν οι εκπαιδευτικοί στο πώς οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να γνωρίσουν τον «Χρυσό Αιώνα της Τέχνης», μέσα από δημιουργήματα που σώζονται μέχρι σήμερα, να αναπτύξουν κριτική ικανότητα αναλύοντας την αναγκαιότητα και τον τρόπο δημιουργίας τους, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναζήτησης, συνδυαστικής προσέγγισης πηγών, συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών, παρατήρησης τρισδιάστατων απεικονίσεων, εικαστικής δημιουργίας, κατασκευών και εμβύθισης σε εικονικά περιβάλλοντα για διερεύνηση. 

Επιστροφή