Περιφερειακές Υποτροφίες - Υποτροφία «Κωνσταντίνου και Ρέας Νανοπούλου»

Φεβ 21, 2022

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η Υποτροφία «Κωνσταντίνου και Ρέας Νανόπουλου» θεσπίσθηκε το 2019, χάρη στη γενναιοδωρία του κ. Νικολάου Νανόπουλου, εις μνήμην των γονέων του Κωνσταντίνου και Ρέας. Σκοπός της υποτροφίας είναι να βοηθήσει έναν μαθητή/μια μαθήτρια,  που κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και διαμένει εκεί, να φοιτήσει στα σχολεία του  Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού.* Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που διαμένουν στο Πήλιο, τόπο καταγωγής και γενέτειρα του πατέρα και του παππού του δωρητή.

Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε μαθητή/μαθήτρια, που θα συμμετάσχει με επιτυχία στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου του ΕΕΙ, έχει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, εξαιρετική διαγωγή και η οικογένειά του/της αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. 

Η υποτροφία καλύπτει έως 100% των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της υποτρόφου από την Α’ Γυμνασίου (2022-23) μέχρι την αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate Diploma (IB DP), εφόσον συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επίσης, σε περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα διαμονής του/της υποτρόφου στην Αθήνα, προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο ποσό έως και 500€ για έξοδα διαμονής, με διάρκεια 10 μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Κολλέγιο εξετάζονται γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στην Αγγλική Γλώσσα.

- Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με απόλυτη σειρά επιτυχίας, με κριτήριο το άθροισμα της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά.

- Οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν το 50% της ανώτατης βαθμολογίας, έστω και σε ένα από τα τρία μαθήματα, αποκλείονται. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» 

Για να είναι υποψήφιος ο αιτών/η αιτούσα, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Καταγωγή από τη Μαγνησία και διαμονή στην περιοχή
 • Ποιοτικά στοιχεία που διασφαλίζουν την ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στη σχολική ζωή:
 1. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στο προηγούμενο σχολείο
 2. Εξαιρετική διαγωγή
 3. Ποικίλα εξωδιδακτικά ενδιαφέροντα και συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά τα προηγούμενα έτη φοίτησή του
 4. Θέληση για αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει το Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού
 • Τεκμηριωμένη οικονομική ανάγκη 

Για τη συνέχιση της υποτροφίας χρειάζεται να συνεχίσουν να πληρούνται οι όροι της υποτροφίας (ακαδημαϊκή επίδοση/εξαιρετική διαγωγή και οικονομική ανάγκη). Θα γίνεται επανεξέταση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ» 

 • Κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας στις Εισαγωγικές Εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου και τη διεκδίκηση της Υποτροφίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΕΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ».
 • Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, στον Βόλο.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά και 50% στα Αγγλικά καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα οικονομικά και άλλα δικαιολογητικά.
 • Ακολουθεί συνεννόηση για συνέντευξη με τον υποψήφιο/την υποψήφια και τους γονείς του/της στο σπίτι, ή σε χώρο που θα υποδειχθεί ή διαδικτυακά.
 • Συνέρχεται η Επιτροπή Υποτροφιών για συνεκτίμηση των στοιχείων και λήψη απόφασης. 

Η υψηλή βαθμολογία μόνο στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές που ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα Αγγλικών να είναι υποψήφιοι για την Υποτροφία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μάνια Χαρατσή στο τηλ: 210 6798356, email:[email protected] ή με την κ. Πολυάνθη Τσίγκου,  Διευθύντρια Υποτροφιών Αριστείας, στο τηλ.: 210 6798265, email: [email protected]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, στις 9:30, στον Βόλο 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.athenscollege.edu.gr/why-join-us/scholarships-financial-aid/regional-scholarships 

*Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.) είναι Σωματείο μη-κερδοσκοπικό, που ιδρύθηκε το 1925 στην Αθήνα με πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου «αναδύεται» μέσα από το κείμενο «Δήλωση Αποστολής» (https://www.athenscollege.edu.gr/about-us/overview).

Το Κολλέγιο έχει 4.720 μαθητές και 14.750 αποφοίτους που ζουν και εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επιστροφή