Το τμήμα Ιππόκαμπος ερευνά τα κοσμήματα

Φεβ 10, 2022
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς εκφραζόμαστε», οι μαθητές του τμήματος «Ιππόκαμπος» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα του τμήματος, ο οποίος μίλησε για την ιδιότητα του ως σχεδιαστής κοσμημάτων και παρουσίασε κομμάτια που έχει δημιουργήσει. Συγκεκριμένα, μίλησε για τους διαφορετικούς τρόπους που οι σχεδιαστές κοσμημάτων εκφράζουν τη δημιουργικότητα τους και πως εμπνέονται . Οι μαθητές μέσω της παραπάνω διαδικασίας εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills).
Τον ευχαριστούμε θερμά.
Επιστροφή