Το τμήμα Αστερίας ερευνά την Κοινότητα και τα επαγγέλματα

Δεκ 8, 2021
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πως οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Αστερίας» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με δύο γονείς του τμήματος, οι οποίοι παρουσίασαν τα επαγγέλματά τους και τον ρόλο τους στην κοινότητα.
Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μια βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του χώρου εργασίας ενός ακόμα γονέα.
Οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες (Social skills), τις δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και τις δεξιότητες σκέψης (Thinking skills), καθώς μπόρεσαν να μάθουν περισσότερα για τα επαγγέλματα του παιδιάτρου- εντατικολόγου, του ξενοδόχου και του φαρμακοποιού. Στη συνέχεια, οι γονείς απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για την προσφορά τους στην κοινότητα.
Τους ευχαριστούμε θερμά!

Επιστροφή