Ανακοίνωση προκήρυξης Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανέγερση Κτιρίου Τεχνών

Νοε 19, 2021

Το Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και η ΣΥΝΝΕΟΝ προκηρύσσουν Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανέγερση ενός Κτιρίου Τεχνών και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου σε προκαθορισμένο χώρο που διατίθεται για τον σκοπό αυτό, στις εγκαταστάσεις του Campus του Ψυχικού, ιδιοκτησίας του Κολλεγίου Αθηνών.

Το Κτίριο Τεχνών θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο, εκθεσιακό χώρο, υπόγειους βοηθητικούς χώρους, καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ένταξη του κτιρίου στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, υπαίθριο, φυσικό και σχολικό.

Σκοπός της διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της συγκριτικά βέλτιστης λύσης από αρχιτεκτονικής, αισθητικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς και απώτερος στόχος η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ομάδας μελέτης στην οποία θα ανατεθεί η εκπόνηση των επόμενων σταδίων της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και η επίβλεψη κατασκευής του Έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή/και συμπράττοντες μελετητές ή ομάδες με έδρα στην Ελλάδα ή ακόμα Έλληνες με έδρα την αλλοδαπή που θα συμπράξουν με έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελλάδα.

Θα απονεμηθούν συνολικά 4 χρηματικά Βραβεία των 20.000, 15.000, 10.000 και 5.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα είναι 11μελής και θα απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες στα πεδία της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής τοπίου, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και των τεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του στην πλατφόρμα artsbuilding.gr

Για έγκυρη συμμετοχή θα πρέπει η εγγραφή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού να έχει πραγματοποιηθεί έως 22 Νοεμβρίου 2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά, είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022.

Επιστροφή