ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης- 6ης ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης- 6ης ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νοε 3, 2021

Το πρόγραμμα αδελφοποίησης των μαθητών/τριών του Σχολείου μας είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων καλλιεργώντας την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

Η είσοδος στο Δημοτικό και η μετάβαση στο Γυμνάσιο αποτελούν σημαντικά ορόσημα στη ζωή των παιδιών που διευκολύνονται σημαντικά μέσω των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της 1ης τάξης με την υποστήριξη των μαθητών της 6ης τάξης διευκολύνονται στην προσαρμογή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον. Αντίστοιχα, οι μαθητές της 6ης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, επιδεικνύουν υπευθυνότητα και υιοθετούν νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα από τη γνωριμία τους με παιδιά μικρότερης ηλικίας. Επιπλέον, οι μαθητές της 6ης προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο, όπου θα είναι κι εκείνοι πρωτάκια σε λίγους μήνες.

Οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν την προσπάθεια αυτή προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις προκαθορισμένες δράσεις δίνοντας έμφαση στο είδος και στην ποιότητα των σχέσεων των μαθητών/τριών προάγοντας τη συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, υπάρχει συνεργασία των μελών του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος με τους εκπαιδευτικούς για τον συντονισμό και την υλοποίησή του. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιούνται μηνιαίες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των παιδιών 1ης-6ης και τη δημιουργία ευχάριστων αναμνήσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή καθώς οι μαθητές της 6ης συνάντησαν τους μαθητές της 1ης ανά τμήμα στην υπαίθρια Σκακιέρα και στα γήπεδα του Σχολείου εγκαινιάζοντας τις δράσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Επιστροφή