Ατομική κάρτα έρευνας στη Βιβλιοθήκη. Φεβρουάριος 2021

Ατομική κάρτα έρευνας στη Βιβλιοθήκη. Φεβρουάριος 2021

Φεβ 1, 2021

Στο πλαίσιο της διδακτικής περιόδου της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στην επιπλέον ώρα της Έρευνας Φιλαναγνωσίας οι μαθητές του νηπίου  εξοικειώθηκαν με τα βήματα που ακολουθούνται στην ερευνητική δραστηριότητα , προσαρμοσμένη φυσικά στην ηλικία και στις ικανότητες τους.

Συγκεκριμένα οι μαθητές του νηπίου εξοικειώθηκαν με:

  • Τις διαφορετικές  έντυπες αλλά και ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η Βιβλιοθήκη
  • Tα βήματα που ακολουθούμε για να αναζητήσουμε πληροφορίες, τόσο στις έντυπες, όσο και στις ηλεκτρονικές πηγές. Ανάλογα με το υπό μελέτη θέμα,  αναζήτησαν πληροφορίες μόνοι τους στα βιβλία, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες κριτικής σκέψης αλλά και κοινωνικές δεξιότητες,  καθώς κλήθηκαν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους
  • Εν συνεχεία με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της βιβλιοθηκονόμου αξιολόγησαν το περιεχόμενο προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που επιλέγουμε την σωστή πληροφορία, δανείστηκαν υλικό για την τάξη τους και το παρουσίασαν στην υπόλοιπη ομάδα
  • Τη φετινή χρονιά στη διάρκεια της 3ης θεματικής περιόδου δημιουργήθηκε μια ατομική κάρτα έρευνας, όπου ο κάθε μαθητής συμπλήρωσε  στοιχεία από βιβλία που ερεύνησε.

Επίσης, οι μαθητές στη διάρκεια αυτής της διδακτικής περιόδου εξοικειώθηκαν με τα στοιχεία που εντοπίζονται στο εξώφυλλο ενός βιβλίου και λοιπά βιβλιογραφικά στοιχεία, πραγματοποίησαν ασκήσεις κατανόησης περιεχομένου της κάθε ιστορίας και των βιβλίων γενικά,  και χρησιμοποίησαν τις ψηφιακές πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη.

  • Οι μαθητές κάθε φορά εντόπιζαν στα βιβλία τον τίτλο, τον συγγραφέα και τον εκδότη και ξεχώριζαν τα ελληνικά από τα αγγλικά βιβλία
  • Κάθε φορά που η βιβλιοθηκονόμος διάβαζε πληροφορίες από κάποιο βιβλίο που οι μαθητές είχαν διαλέξει για την έρευνα τους,  ή αφηγούταν κάποια ιστορία,  διατύπωνε και  ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου με στόχο οι μαθητές να βελτιώνουν την προφορική τους έκφραση

Επιστροφή