Μαθητής του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη Βουλή των Εφήβων

Μαθητής του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στη Βουλή των Εφήβων

Νοε 1, 2019
Ο μαθητής του 1ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate Νικόλαος Μακαρέζος εξελέγη να συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στις εργασίες της ΙΗ’

Ο μαθητής του 1ου έτους του Προγράμματος International Baccalaureate Νικόλαος Μακαρέζος εξελέγη να συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στις εργασίες της ΙΗ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 29 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2013.

Επιστροφή