Εκδόθηκε το Περιοδικό Αγγλικών του Γυμνασίου Ψυχικού ""Punchline""

Εκδόθηκε το Περιοδικό Αγγλικών του Γυμνασίου Ψυχικού ""Punchline""

Νοε 1, 2019
Το περιοδικό "Punchline" εκδίδεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο από ομάδα μαθητών του Αγγλικού τμήματος. Αν και η συντακτική επιτροπή αποτελείται φέτος από

Το περιοδικό "Punchline" εκδίδεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο από ομάδα μαθητών του Αγγλικού τμήματος. Αν και η συντακτική επιτροπή αποτελείται φέτος από μαθητές του Γυμνασίου, οι εργασίες και τα άρθρα που παρουσιάζονται εκπονήθηκαν από μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.

Επιστροφή