Διάκριση μαθητή του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στον Διαγωνισμό για το Πρόγραμμα Euroscola

Διάκριση μαθητή του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στον Διαγωνισμό για το Πρόγραμμα Euroscola

Απρ 12, 2019

Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Γεώργιος-Αλέξανδρος Μελισσινός διακρίθηκε στον Διαγωνισμό για το Πρόγραμμα Euroscola, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019, στο 2ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Ο μαθητής θα εκπροσωπήσει την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής στην ημερίδα Euroscola, η οποία θα διεξαχθεί την 23η Ιανουαρίου 2020 στο Στρασβούργο. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συγχαίρουν τον μαθητή μας για την επιτυχία του!

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Euroscola

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA για να προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους της Ευρώπης να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στο Στρασβούργο και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Οργανώνονται πολλές φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Ορισμένες φορές και με μαθητές που προέρχονται από υποψήφια προς ένταξη κράτη.Σε κάθε EUROSCOLA συγκεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, 500 έφηβοι:- για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών,- για να ευαισθητοποιηθούν στον ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης,- για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων,- για να βρουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.Ο μηχανισμός του προγράμματος επιτρέπει σε παιδιά από διαφορετικές χώρες αναμειχθούν γρήγορα μεταξύ τους. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο ΕΚ, παύουν να αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και εντάσσονται σε πολύγλωσσες ομάδες των 100 περίπου μαθητών. Η επιλογή των ομάδων και των θεμάτων που θα συζητηθούν γίνεται στα σχολεία πριν από τη μετάβαση στο Στρασβούργο.Τα παιχνίδια - ερωτηματολόγια - σφυγμομετρήσεις οργανώνονται με τέτοιο τρόπο που να απαιτούν τη συλλογική προσπάθεια παιδιών διαφορετικής γλωσσικής και εθνικής προέλευσης.Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους από τις άλλες χώρες, καλούνται να χρησιμοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις γλωσσικές τους γνώσεις. Σκοπός είναι να αντιληφθούν πως η μάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών βοηθάει στην προσέγγιση, στην κατανόηση των προβλημάτων του άλλου, των απόψεών του, των προσδοκιών του και στην αποδοχή μίας διαφορετικής παράδοσης και νοοτροπίας.    Στο τέλος κάθε ημερίδας χορηγείται σε κάθε μαθητή και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

 

Επιστροφή