Τιμητικό δίπλωμα ΕΕΙ σε μαθητές του Γυμνασίου

Τιμητικό δίπλωμα ΕΕΙ σε μαθητές του Γυμνασίου

Ιουν 15, 2018
Το Ε.Ε.Ι. απένειμε τιμητικό δίπλωμα στους μαθητές του Γυμνασίου Δούκα Ιωάννη, γ’ Γυμνασίου Δούκα Δανάη-Αλεξάνδρα, γ’ Γυμνασίου Καραγιάννη Μελπομένη-Τ

Το Ε.Ε.Ι. απένειμε τιμητικό δίπλωμα στους μαθητές του Γυμνασίου

Δούκα Ιωάννη, γ’ Γυμνασίου

Δούκα Δανάη-Αλεξάνδρα, γ’ Γυμνασίου

Καραγιάννη Μελπομένη-Τσαμπίκα, β’ Γυμνασίου

Καραγιάννη Βασίλειο-Τσαμπίκο, β’ Γυμνασίου

για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση «Πολεμικές Τέχνες & Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί» την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018 στο Θέατρο Λατσείου, στην Κάντζα.

Επιστροφή