Συμμετοχή μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Συμμετοχή μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Απρ 23, 2018
Μετά από συμμετοχή στις προκριματικές φάσεις των Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Σωτήριος

Μετά από συμμετοχή στις προκριματικές φάσεις των Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Σωτήριος Παπασωτηρίου επελέγη ως μέλος της εξαμελούς Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία, Μάιος 2018) και η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Μαρία Αγγέλικα-Νικήτα επελέγη ως πρώτη αναπληρωματική.

Επιστροφή