Βράβευση του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Βράβευση του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Ιαν 27, 2018
Το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών βραβεύτηκε από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ως ένα από τα σχολεία που έχουν αγκαλιάσει το έργο της.

Το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών βραβεύτηκε από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ως ένα από τα σχολεία που έχουν αγκαλιάσει το έργο της. Η βράβευση έλαβε χώρα την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου, στο Μουσείο Μπενάκη και αφορούσε τη βοήθεια που πρόσφερε το Σχολείο για τους σκοπούς της Ένωσης την περασμένη σχολική χρονιά. Στην εκδήλωση, το Σχολείο μας εκπροσώπησε ο Διευθυντής, κ. Λουκάς Ζάχος.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» συνδράμει τις δραστηριότητες 10 κοινωφελών φορέων που ενισχύουν ευπαθείς ομάδες και κυρίως παιδιά που έχουν ανάγκη υλικής, ιατρικής και ηθικής στήριξης. Επίσης ενισχύει περίπου 80  φορείς που ασχολούνται με την παιδική προστασία και κινδυνεύουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Επιστροφή