Διακριθέντες μαθητές Γυμνασίου Κ.Α. στον διαγωνισμό Ζωγραφικής ""90 Χρόνια Κολλέγιο""

Διακριθέντες μαθητές Γυμνασίου Κ.Α. στον διαγωνισμό Ζωγραφικής ""90 Χρόνια Κολλέγιο""

Ιουν 17, 2016
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 διοργανώθηκε για πρώτη φορά διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου Κ.

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 διοργανώθηκε για πρώτη φορά διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου Κ.Α. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν : «90 χρόνια Κολλέγιο». Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείτο από εικαστικούς εκτός του χώρου του Γυμνασίου ΚΑ, μετά από συζήτηση εξέδωσε τα κατωτέρω αποτελέσματα :

 α΄ Γυμνασίου:  1ο Βραβείο   : Γ. Γιοματάρης (α1)

                            2ο Βραβείο  : Κ. Ζαχαράκη (α2)

                            2ο Βραβείο  : Κ. Παπαφιλίππου,  Ι. Περαντζάκης (α6)

                            3ο Βραβείο  : Γ. Κοροπούλη (α3)

                            3ο Βραβείο  : Ν. Κουτσιαύτης-Ρεμαντάς (α4)

                            Έπαινος      : Μ. Ξυπνητού,  Μ. Παπαδάτου (α6)

β΄ Γυμνασίου:  1ο Βραβείο    : Κ. Γκιόκας, Κ. Παραβάντης (β7)

                            2ο Βραβείο  : Δ. Σκορδάς, Ν. Πολλάλης-Σπινάρης, Α.Ταπραντζής (β7)

                            3ο Βραβείο  : Α. Μπούλιος (β5)

 γ΄ Γυμνασίου:   1ο Βραβείο  : Ν. Φιλίππου (γ2)

Επιστροφή