Συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Global Enterprise Challenge»

Συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Global Enterprise Challenge»

Φεβ 15, 2016
Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Global Enterprise Challenge», που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.

Το Δημοτικό του Κολλεγίου Ψυχικού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Global Enterprise Challenge»,  που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητές της 6ης τάξης του δημοτικού που φοιτούν σε σχολεία από 20 διαφορετικές χώρες και υποστηρίζεται από τη Microsoft. Οι μαθητές δύο τμημάτων της 6ης τάξης του Σχολείου μας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στα πλαίσια του προγράμματος, οι μαθητές δημιούργησαν 10 διαφορετικές εταιρείες, διαμόρφωσαν επιχειρηματικά πλάνα, αναζήτησαν χρηματοδότηση, παρήγαγαν προϊόντα, τα διαφήμισαν και τώρα τα διαθέτουν στην αγορά με σκοπό να  δημιουργήσουν κέρδος με το οποίο θα ξεπληρώσουν το κεφάλαιο που δανείστηκαν για το ξεκίνημα της εταιρείας τους και θα αναχρηματοδοτήσουν την επιχείρησή τους. Η δράση αυτή γίνεται παράλληλα και σε συνεργασία  με αντίστοιχες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

 Οι «επιχειρηματίες», χρειάστηκε να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες που καλλιεργούνται στην παραδοσιακή εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγμα η ορθή χρήση γλωσσικών τύπων στα αγγλικά, στα ελληνικά και των υπολογιστικών μαθηματικών. Κυρίως όμως αναπτύχθηκαν  δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως είναι η συνεργασία και η επικοινωνία, η οικοδόμηση της γνώσης, η αυτορρύθμιση και ο αναστοχασμός, η χρήση τεχνολογίας και λογισμικών (τεχνολογικός εγγραμματισμός), η λύση προβλημάτων σε ρεαλιστική βάση, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, καθώς και η οικουμενική συνείδηση. Οι δεξιότητες αυτές είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση των πολιτών του μέλλοντος και κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική δράση στοχεύει προς την απόκτησή τους.

Η έκθεση και πώληση  των προϊόντων που έχουν παραχθεί από τις ομάδες των μαθητών του προγράμματος, γίνεται στο ανοιχτό και στο κλειστό αίθριο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την πώληση, αφού αφαιρεθεί το κόστος του δανεισμού, ενισχύουν το Ταμείο Υποτροφιών του Σχολείου μας.

Επιστροφή