Διακρίσεις μαθητών Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών

Διακρίσεις μαθητών Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών

Απρ 26, 2015
Μαθητές Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών διακρίθηκαν στον ΙΓ' Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δοκιμίου.
Μαθητές Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών διακρίθηκαν στον ΙΓ' Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δοκιμίου.
Επιστροφή