Κώδικας Bullying

Κώδικας Bullying

Νοε 20, 2013
Κάντζα, 12 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: Γονείς των μαθητών και μαθητριών ΑΠΟ: Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου Κ.

Κάντζα, 12 Νοεμβρίου 2013

 

ΠΡΟΣ: Γονείς των μαθητών και μαθητριών

 

ΑΠΟ: Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου Κ.Α.

 

 

Αγαπητοί γονείς,

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ μαθητών είναι ένα φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί σε όλα τα σχολεία του κόσμου. Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης, το Σχολείο υλοποιεί δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλου του σχολικού πληθυσμού και την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μέσα από τις δράσεις και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων των Δημοτικών Σχολείων του Ε.Ε.Ι. το Σχολείο δημιούργησε έναν Κώδικα για το Σχολικό Εκφοβισμό, τον οποίο σας επισυνάπτουμε.

Σκοπός του Κώδικα είναι να διασφαλίσει ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους μαθητές, να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει όλη τη σχολική κοινότητα για το πώς μπορούν να αντιδράσουν εάν αντιμετωπίσουν ή βρεθούν μπροστά σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού.

Η συνεργασία μαζί σας είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά και αποτελεσματικά ανάλογα περιστατικά.

Για να δείτε τον Κώδικα πατήστε εδώ.

Επιστροφή